สาระสุขภาพวัยทำงาน

฿0.00

บรรณาธิการ:  พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
ปีที่พิมพ์ :
2550
เลขหมู่หนังสือ : 
WA754 ส677 2550

หนังสือ “สาระสุขภาพวัยทำงาน” เล่มนี้ มุ่งหวังให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะมีเพิ่มขึ้นมากมาย แม้ว่าจะมีการรักษาโรคต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ตาม ความรู้เรื่องการป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้อยู่ดีกินดี

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.