หอยเบี้ยที่เป็นเงินตรา

฿0.00

ผู้แต่ง :  นวรัตน์ เลขะกุล
ปีที่พิมพ์ : 2558
เลขหมู่หนังสือ : 
CJ3606 น299ห 2558

ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาประวัติศาสตร์และหลักฐานการใช้หอยเบี้ยเป็นเงินตราในภาคสุวรรณภูมิจนพัฒนามาเป็นระบบเงินตราที่สำคัญของสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนกระทั่งหมดความสำคัญและเลิกใช้ระบบเงินตราของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.