อยู่คนเดียวก็มีความสุขเหมือนกันนะ

ชื่อเรื่อง : บอกลาสมาธิสั้น
ผู้แต่ง : คิดมาก และคณะ
ปีพิมพ์ : 2564
เลขหมู่หนังสือ : PN6519.T5 อ312 2564

ในช่วงเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้น ผู้คนจึงรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น การอยู่คนเดียวให้ได้จึงจำเป็นมากต่อยุคสมัยในปัจจุบัน หนังสือรวบรวมถ้อยคำและกำลังใจดี ๆ ที่จะทำให้อยู่อย่างมีความสุข เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจว่าเราไม่ได้ต่อสู้บนโลกนี้เพียงลำพัง

▶ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

▶ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.