อัตชีวประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ : ฝากรอยไว้ในทรายสมัย

฿0.00

ผู้แต่ง :  สันติสุข โสภณสิริ
ปีที่พิมพ์ : 2562
เลขหมู่หนังสือ : 
WZ100 อ534 2562

หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ช่วยเหลืองานด้านวิชาการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจังหนักแน่นมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะในสาขาไวรัสวิทยา ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ มีการพัฒนา มีความก้าวหน้า ครอบคลุมถึงการสร้างสรรผลงาน นวัตกรรม และการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก ท่านยังเป็นบุคคลแรกที่สามารถแยกเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (Bird Fluvirus, H5N1) ในประเทศไทย (ปี ๒๕๔๖) และได้ร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก จนได้รับการจดทะเบียนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคไข้หวัดนกในคนในอีกหลายประเทศ ท่านได้ฝากผลงานการแต่งตำราต่างๆ เช่น ตำราโรคพิษสุนัขบ้า หนังสือวัคซีนและซีรั่ม หนังสือชุดระบาดบันลือโลก (34 เล่ม) รวมทั้งผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ จำนวนมากมายกว่า 200 เรื่อง

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.