อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

฿0.00

ชื่อเรื่อง : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปีที่พิมพ์ : 2562
ผู้แต่ง : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
เลขหมู่หนังสือ : WA400 อ225อ 2562

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.