อ๋อ! พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง

฿0.00

ผู้แต่ง :  เอกชัย จุละจาริตต์
ปีที่พิมพ์ : 
2555
เลขหมู่หนังสือ : 
BQ4230 อ873อ 2555

ชาวพุทธทุกคนควรอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะจะช่วยให้ทราบว่าความเป็นชาวพุทธแท้ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และทำอย่างไรจึงจะมีคุณสมบัติของความเป็นชาวพุทธแท้ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามรูปแบบของชาวพุทธแท้ได้อย่างถูกต้อง

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.