ฮิวแมนนิจูด แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว

฿0.00

ชื่อเรื่อง : ฮิวแมนนิจูด แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว
ปีที่พิมพ์ : 2563
ผู้แต่ง : อีฟส์ ณีเนสเตอ
เลขหมู่หนังสือ : WT100 ณ451ฮ 2563

หากใครได้อ่านหนังสือ “ฮิวแมนนิจูด แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว” เล่มนี้อย่างลึกซึ้ง จะเกิดความเข้าใจถึงเทคนิค รายละเอียดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแล โดยเฉพาะผู้ที่กำลังดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ด้านความจำ หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สามารถนำวิธีการดูแลฮิวแมนนิจูดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลให้เกิดผลดีทั้งกับผู้รับการดูแลและผู้ให้การดูแลอย่างน่าอัศจรรย์

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.