เดินเล่นบนหลังคาโลก

ชื่อเรื่อง : เดินเล่นบนหลังคาโลก
ผู้แต่ง : เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
ปีพิมพ์ : 2550
เลขหมู่หนังสือ : DS786 พ919ด 2550

การเดินทางครั้งนี้ที่เรียกว่า “เดินเล่นบนหลังคาโลก” นั้น ประกอบด้วยคณะทั้งสิ้น 6 คน กับพระ 1 รูป เป็นการเดินทางที่เกิดจากความศรัทธาโดยแท้จริง ที่บางช่วงของการเดินทางผ่านจุดสูงสุดบนภูเขา ซึ่งออกซิเจนเบาบาง หรือบางทีกลางพื้นที่ทะเลทรายอันแห้งแล้ง หนาวเย็นมองไม่เห็นความสะดวกสบาย แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือธรรมชาติที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใกล้ ‘ความจริง’ ของคนเดินทางกลุ่มนี้ที่เริ่ม “โดยรถมินิบัสจากการฐมาณฑุ (เนปาล) ไต่หลังคาโลกขึ้นไปถึงนครลาซา (ทิเบต) ซึ่งเป็นการเดินทางที่ทรหดและริดรอนเรี่ยวแรงกำลังเอาเรื่องแต่เมื่อมีศรัทธาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนใดๆ เพื่อจะไปให้ถึงจุดหมาย ดังคำกล่าวที่ว่า “ทิเบตในความฝัน…ดูเลือนรางห่างไกล แต่ทิเบตในความจริง…อยู่ใกล้แค่เราตัดสินใจออกเดินทางเท่านั้น”

 

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

Copyright © 2019. All rights reserved.