เทคนิคการเสริมปกหนังสือและการซ่อมหนังสือ

฿0.00

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการเสริมปกหนังสือและการซ่อมหนังสือ
ผู้แต่ง : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; บรรณาธิการ, ณัฐธยาน์ ไกรลาสสุวรรณ
ปีพิมพ์ : 2555
เลขหมู่หนังสือ : Z700 ท591 2555

หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มืองานซ่อมบำรุงหนังสือ เพื่อดูแลรักษาหนังสือให้มีความแข็งแรงสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ที่หมุนเปลี่ยนเวียนกันใช้ได้อย่างยาวนานขึ้น ภายใน มีเนื้อหาระบุ เทคนิควิธีการของการซ่อมบำรุงหนังสือของแต่ละห้องสมุดที่แตกต่างกัน อาทิ สภาพการใช้หนังสือ ปริมาณการใช้หนังสือ งบประมาณในการซ่อมบำรุง และจำนวนหนังสือที่ต้องซ่อมบำรุง รวมทั้ง ความรู้ความสามารถและความชำนาญของผู้ซ่อมบำรุงหนังสือ นอกจากนี้ เทคนิคต่างๆที่ใช้ซ่อมบำรุง สามารถประยุกต์กับงานประดิษฐ์ได้ เช่น การเย็บกี่หนังสือสามารถไปต่อยอดทำสันหนังสือหรือสมุดทำมือได้ เป็นต้น

▶ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.