เพื่อชีวิตที่ดี เล่ม 2

฿0.00

ผู้แต่ง : วศิน อินทสระ
ปีที่พิมพ์ : 2559
เลขหมู่หนังสือ : 
BQ4235 ว357พ 2559 

บางคนเป็นดั่งใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้น สุดแล้วแต่ลมจะพัดผันไปทางใด ไม่มีเข็มชีวิตที่แน่นอน คนพวกนี้เป็นพวกใหญ่อยู่ในโลก บางคนเหมือนดวงดาวที่โคจรไปตามทางของตน มีอุดมคติและวิถีชีวิตที่แน่นอน คนพวกนี้มีน้อยในโลก แต่มักประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ และเป็นที่เคารพนับถือยกย่องบูชาของโลก หนังสือเรื่อง “เพื่อชีวิตที่ดี” เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายหลักเพียงเพื่อให้ชาวพุทธมีสัมมาทิฐิเป็นเบื้องต้นก่อน จึงเน้นมากในเรื่องทำความเห็นให้ถูกต้อง เพราะเมื่อความเห็นถูกต้องแล้วความถูกต้องแล้วอย่างอื่นก็จะตามมา

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.