เมื่อสิ่งที่จูงใจคนได้…ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด (Drive)

฿0.00

ชื่อเรื่อง : เมื่อสิ่งที่จูงใจคนได้…ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด (Drive)
ผู้แต่ง : Daniel H. Pink
ปีพิมพ์ : 2563
เลขหมู่หนังสือ : BF503 P655ม 2562

หลักการของระบบแรงจูงใจ 2.0 ประกอบด้วยแนวคิดอันเรียบง่าย 2 ประการคือ เมื่อให้รางวัลกับพฤติกรรมอย่างหนึ่ง เราจะได้เห็นพฤติกรรมนั้นบ่อยขึ้น และเมื่อลงโทษพฤติกรรมอย่างหนึ่ง เราจะได้เห็นพฤติกรรมนั้นน้อยลง
หลักการของนิวตันช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสามารถคำนวณการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งของลูกบอลที่ถูกขว้างออกไป ในทำนองเดียวกัน หลักการของระบบแรงจูงใจ 2.0 ก็ช่วยให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมและสามารถทำนายทิศทางของพฤติกรรมมนุษย์ได้ แต่แล้วหลักฟิสิกส์ของนิวตันก็ต้องสั่นคลอนเมื่อเจออนุภาพฮาดรอน ซึ่งเข้ามาทำให้สิ่งต่างๆ ดูพิลึกไปหมด ความมีเหตุผลอันไร้ที่ติของนิวตันกลับต้องหลีกทางให้กับความไร้เหตุผลอันแปลกประหลาดของลูอิส แครอลล์ ผู้แต่งนิยายเรื่อง Alice in Wonderland ระบบแรงจูงใจ 2.0 ก็เช่นกัน เมื่อการให้รางวัลและการลงโทษต้องเผชิญหน้ากับแรงขับประเภทที่สาม พฤติกรรมของคนเราก็ปั่นป่วนไปหมด และเกิดเรื่องประหลาดตามมาคือ การให้รางวัลและการลงโทษอาจส่งผลตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้ เช่น บางครั้งระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจอาจทำให้แรงจูงใจลดลง กลยุทธ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อาจย้อนกลับมาบั่นทอนมันเสียเอง หรือโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำสิ่งดีๆ ก็อาจทำให้ผู้คนเลิกทำสิ่งนั้นไปเลย แทนที่รางวัลและการลงโทษจะควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมแย่ๆ ขึ้น มันกลับก่อให้เกิดพฤติกรรมฉ้อฉล การเสพติด และการคิดอะไรสั้นๆ
หนังสือได้กล่าวถึงช่องโหว่ของระบบการให้รางวัลและการลงโทษ พร้อมทั้งเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักพฤติกรรมประเภท I ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายในนั่นเอง

▶ ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ

▶ ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.