โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (Siriraj Piyamaharajkarun Hospital)

฿0.00

ชื่อเรื่อง : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (Siriraj Piyamaharajkarun Hospital)
ปีที่พิมพ์ : 2556
คณะผู้จัดทำ : นิตยา พวงแก้ว และคณะ
เลขหมู่หนังสือ : WX28.JT3 ศป482 2556

หนังสือที่เล่าถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาในการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่มีรูปแบบการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเอกชน มีมาตรฐานการรักษาเช่นเดียวกับศิริราชด้วยราคาสมเหตุสมผล แต่ไม่เน้นการแสวงหากำไร ยึดหลักคืนรายได้จากการดำเนินงานกลับสู่ศิริราชทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.