ได้เวลาเที่ยวตุรกี

฿0.00

ผู้แต่ง :  เพชร ปฏิยุทธ
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่หนังสือ : 
DR429.4 พ873ด 2557 

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาให้พวกเราได้รับรู้จากประสบการณ์การเดินทางจริง ด้วยถ้อยคำที่อ่านง่าย กระชับ พร้อมข้อมูลการเตรียมตัว การเดินทางที่ละเอียด ช่วยให้ผู้อ่านสามารถวางแผนการเดินทางไปยังประเทศที่มีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยกรีก/โรมันเลยทีเดียว

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.