108 มงคลพระบรมราโชวาท

฿0.00

ชื่อเรื่อง :  108 มงคลพระบรมราโชวาท
ปีที่พิมพ์ :  2559
ผู้แต่ง :  บก. องอาจ จิระอร
เลขหมู่หนังสือ : PN6129.T5 ห159 2559

หนังสือ “108 มงคลพระบรมราโชวาท” เล่มนี้ ได้รวบรวมส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวเนื่องกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พระราชทานแก่พสกนิกรเพื่อเตือนใจและใช้เป็นแสงสว่างต่อชีวิต นับเป็นเครื่องชี้แนะอันมีค่าที่คนไทยทั้งปวงควรน้อมนำมาใช้เป็นหลักเพื่อความสุขและความมั่นคงของชีวิตอย่างยั่งยืน นี่คือหนังสือที่ทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใยและดูแลเราอย่างใกล้ชิดด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.