20 นาที ฟิตกายให้แกร่ง ฉบับสูงวัยทำได้ด้วยตัวเอง

฿0.00

ชื่อเรื่อง : 20 นาที ฟิตกายให้แกร่ง ฉบับสูงวัยทำได้ด้วยตัวเอง
ปีที่พิมพ์ : 2562
ผู้แต่ง : รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
เลขหมู่หนังสือ : WB541 ร714ย 2562

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการออกกำลังกายของผู้สูงวัย เพราะเมื่อคนเราเข้าสู่ช่วงสูงวัยร่างกายจะมีความเสื่อมลงจนนำไปสู่กำลังที่ถดถอยทำให้มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายของผู้สูงวัยจะช่วยเรื่องการชะลอความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัยและชะลอความเสื่อมที่เกิดจากโรค เพราะสมองของคนเรามีความสามารถพิเศษที่จะเรียนรู้และปรับตัวในการทำงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเคลื่อนไหวจากการฝึกฝนอยู่เสมอ

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.