20 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในครอบครัว (Family first aid by Rama Family Clinic)

฿0.00

ชื่อเรื่อง : 20 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในครอบครัว
ปีที่พิมพ์ : 2562
บรรณาธิการ : นิดา ลี้มสุวรรณ
เลขหมู่หนังสือ : WA305 ย318 2562

หนังสือที่มีเนื้อหาว่าด้วยการสร้างเสริมพื้นฐานภายในครอบครัวให้แข็งแรงและส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยนำเสนอในรูปแบบข้อเขียนสั้นๆ จำนวน 20 เรื่อง อาทิ เลือกคู่ ดูอย่างไร,  ความสำคัญของการเล่นกับลูก, การบังคับควบคุมคนอื่น จุดเริ่มต้นของความล้มเหลว, ตามรอยความเจ็บปวดไป มักจะได้พบความรักเสมอ เป็นต้น

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.