46 คำถามฉุกคิด พลิกชีวิตคนฟอกไต

฿0.00

ชื่อเรื่อง : 46 คำถามฉุกคิด พลิกชีวิตคนฟอกไต
ปีที่พิมพ์ : 2562
ผู้แต่ง : นันทพล พงศ์รัตนามาน
เลขหมู่หนังสือ : WJ300 น421ส 2562

ขณะนี้ยังไม่มีแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้เกี่ยวกับ “เส้นฟอกไต” โดยเฉพาะ หนังสือเล่มนี้จึงนับเป็นเล่มแรกที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นเลือดฟอกไตที่เจาะลึกทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยต้องพบเจอ เช่น แนวทางในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สิทธิการรักษา พร้อมทั้งให้คำอธิบายในภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและคนในครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การวางแผนการรักษา การวางแผนการเงิน การวางแผนชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่กับโรคไตวายระยะสุดท้ายได้อย่างมีความสุข

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.