Hi-speed travel เที่ยวไทยสไตล์อังกฤษ

฿0.00

ผู้แต่ง : สุรเชษฐ์ วิเชียรรัตน์
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขหมู่หนังสือ : 
PE1128 ส778h 2553  

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติด้วยสำเนียงฝรั่งที่เข้าใจได้ ขอเพียงหมั่นฝึกฝนการออกเสียงให้ตรงตามที่หนังสือเขียนไว้ก็จะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่กล้าพูดคุยกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ตลอดชีวิต

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.