การควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม ‪(ฉบับปรับปรุง)

฿0.00

ชื่อเรื่อง : การควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม ‪(ฉบับปรับปรุง)
ปีที่พิมพ์ : 2562
ผู้แต่ง : รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์
เลขหมู่หนังสือ : WC195 ร333ก 2562

หนังสือ “การควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม ‪(ฉบับปรับปรุง)” เล่มนี้ มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่สำคัญ อาทิ เนื้อหาเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ และหลักการห่อเครื่องมือเพื่อทำปราศจากเชื้อ สามารถใช้อ่านประกอบเพื่อให้เข้าใจในหลักการและแนวทางการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมได้ดียิ่งขึ้น และกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดและการค้นคว้าต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในฐานะทันตบุคลากรต่อไป

🔎 ตรวจสอบสถานะหนังสือ

📬 ยืมระหว่างห้องสมุด

Copyright © 2019. All rights reserved.