สถิติและผลการดำเนินงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า

กราฟที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2559 และ ปี 2560


บันทึกตัวเลขสถิติโดย นายวทัญญู พนังนุวงศ์

เว็บโปรแกรมมิ่งโดย ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561

google+

ติดต่อหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265

E-mail : admin