สถิติและผลการดำเนินงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า

กราฟที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2558 และ ปี 2559


สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกรายระบบ ปี 2558 และ ปี 2559

กราฟที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกรายระบบ ปี 2558 และ ปี 2559


บันทึกตัวเลขสถิติโดย นายประมุข หนูเทพย์

จัดทำกราฟโดย นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน

เว็บโปรแกรมมิ่งโดย ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที

google+

ติดต่อหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : +66(0)2800-2680-9 ต่อ 4265

E-mail : admin