Menu

หน่วยรับบริจาค

หน่วยรับบริจาค

Slider

การบริจาค

ระเบียบการบริจาค
 1. รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพดี ใหม่ พร้อมใช้งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 2. ประเภท : สำหรับเด็ก (ก่อนวัยเรียน – อุดมศึกษา) ได้แก่ นิทาน หนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย เรื่องสั้น แบบเรียน ตำราเรียน หนังสือเสริมทักษะต่างๆ

 3. ไม่รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขาด บวม หรือขึ้นรา จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน จดบันทึก เน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา
"หนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกรายการที่นำมาบริจาค ทางหน่วยฯ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"
ช่องทางการบริจาค ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. มาด้วยตนเอง ณ ตู้รับบริจาค บริเวณทางเข้า ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกรอก แบบบันทึกการบริจาคหนังสือและโสตทัศนวัสดุ แก่หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แนบไว้กับหนังสือ
 2. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ดังนี้
  • ชื่อผู้บริจาค...
  • ที่อยู่...
   • กรุณาส่ง...
   • หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
   • 25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4
   • ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
   • นครปฐม 73170
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann