บริจาคเพื่อหอสมุด

ช่องทางการรับเงินบริจาค


1. การบริจาคด้วยเงินสด [ Walk In ]


สามารถติดต่อได้ที่ :

หน่วยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4248

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร และออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที

2. การบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร โดยใช้ Mobile Banking Application บัญชีของผู้บริจาค มีขั้นตอนดังนี้

กรณีบริจาคผ่านการ Scan QR-Code

 1. เข้าระบบ Mobile Banking Application บัญชีของผู้บริจาค
 2. สแกน QR Code
 3. กดปุ่ม “ยอมรับ (Accept)” เพื่อแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร
 4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการบริจาคเงิน
 5. ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ภายใน 2 วันทำการ โดยหน่วยงานที่รับบริจาคไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

กรณีไม่สามารถสแกนผ่าน QR Code ได้

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ QR Code ลงบนมือถือของคุณ

  คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด
 2. เข้าระบบ Mobile Banking Application บัญชีของผู้บริจาค
 3. กดเลือกเมนู สแกน QR-Code
 4. เมื่อเข้าสู่หน้าจอสำหรับ สแกน QR-Code ให้เลือกปุ่ม Upload ไฟล์ภาพ (มุมล่างขวามือ) โดยเลือกภาพ QR Code ที่ดาวน์โหลดไว้ในมือถือของคุณ ตามข้อ 1
 5. กดปุ่ม “ยอมรับ (Accept)” เพื่อแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร
 6. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการบริจาคเงิน
 7. ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ภายใน 2 วันทำการ โดยหน่วยงานที่รับบริจาคไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

วิธีตรวจสอบข้อมูลการบริจาค

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม