หัวหน้าห้องสมุด

หัวหน้าห้องสมุด

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีห้องสมุดคณะ สถาบัน วิทยาลัย ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงาน จำนวน 10 แห่ง และมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรวมทั้งสิ้น 37 แห่ง

หัวหน้าหอสมุดกลาง

หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ

M.L.Ratikorn Varavudhi

 0-2800-2680-9 ต่อ 4300

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

นางสาวจันทรา เทพอวยพร

Ms.Chantra Thepouyporn

 0-2640-9843 ต่อ 706

หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

นางอังคณา อินทรพาณิชย์

Mrs.Aungkana Intharapanich

 0-2644-4014, 0-2644-8678-91 ต่อ 5205

หัวหน้าห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ

Ms.Kwanruen Kidprasert

 0-2441-4371-7 ต่อ 2230

หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นางศศินาฎ ศรีคง

Mrs.Sasinard Srikong

 0-2441-5000 ต่อ 4202

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล

Mrs.Suratsawadi Ditasakul

 0-2441-9040-3 ต่อ 49

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

นางสาวรุ่งนภา แสงระวี

Ms.Rungnapa Saengrawee

  0-2800-2380 ต่อ 210

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์

Ms.Penpimon Kongmon

 0-2441-0201-4 ต่อ 226, 227

หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

นางกาญจน์ศิริ พูนทอง

Mrs.Kansiri Phoonthong

 0-2800-2308-14 ต่อ 3102

หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

นางสาวประมวล คำมาก

Ms.Pramual Kummark

 0-2889-5312, 0-2889-5315-9 ต่อ 1121
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann