Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาฯ และเปิดโครงการสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มาบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล” โดย คุณณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และหัวข้อ “ความเป็นมาและทิศทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิริราช” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม

ข่าว : นายคมสันต์ เดือนฉาย
ภาพ : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann