Menu

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนในช่วงสอบกลางภาค

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายเวลาช่วงสอบกลางภาคจนถึงเที่ยงคืน…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และสิทธิบัตรไทย

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น โดยฐานข้อมูล Patent Lens และฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก…อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 59 รูป ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันวิจัยภาษาฯ ร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ Cultural Library and Learning District @Mahidol Salaya

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณกาญจน์ศิริ พูนทอง หัวหน้าห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าประชุมร่วมกับ รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์…อ่านต่อ

การอบรม “การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ Flexible Benefit”

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 – 11.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ “การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ Flexible Benefit”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ลงนามสัญญาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 24 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 24 ชั่วโมง (24-Hour Co-Learning Space)…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเนื่องในวันรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561

เนื่องในโอกาส พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ด้วยการจัดซุ้มถ่ายภาพภายในบริเวณจุดต่าง ๆ ของอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Library”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร…อ่านต่อ

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลจัด พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยหอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 7.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 6.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมประชุมหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ Shared Learning Space & Library @AHID

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและคณะผู้บริหาร …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบประกาศนียบัตร Carbon Offset Certificate

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมคณะทำงานหอสมุดฯ ร้อยดวงใจ ไร้คาร์บอน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีขอบคุณ และรับมอบประกาศนียบัตร Carbon Offset Certificate…อ่านต่อ

Happy Body “ฟิตกำลังดี”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา ฟิตกำลังดี…อ่านต่อ

Happy Relax “Music / Classic / Basic : ดนตรีคลาสสิคไม่ยากอย่างที่คิด”

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายเรื่อง Music / Classic / Basic : ดนตรีคลาสสิคไม่ยากอย่างที่คิด…อ่านต่อ

MU Library Research Forum ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ : พิธีการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระดับอาเซียน”

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา MU Library Research Forum ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ : พิธีการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระดับอาเซียนและการก้าวไปอีกขั้นกับการนำเสนอผลงานบนเวทีในต่างแดน”…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15.15 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินใน โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4…อ่านต่อ

งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.00-13.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 ภายในธีม “Party in the Garden”…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 10.40 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับศูนย์การเรียนปฐมธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 14.00 น. คุณศิรชีพ ขอนดอก บรรณารักษ์ และคุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี นักเอกสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครู และผู้ปกครอง ศูนย์การเรียนปฐมธรรม…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอพุทธมณฑล

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ อำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 9/2562 …อ่านต่อ

การบรรยาย เรื่อง เจาะประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสื่อการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง “เจาะประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสื่อการเรียนการสอน”…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการอบรมนานาชาติครั้งที่ 3 ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสุขภาพจากการอบรมนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals …อ่านต่อ

การบรรยายเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น และ Workshop การพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติ เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม EndNote

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม EndNote…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-8.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนสิงหาคม โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้…อ่านต่อ

1 2 3 11
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann