ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R…อ่านต่อ

การอบรม Happy Soul: ใจดี ๆ รับช่วง Covid-19

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม Happy Soul: ใจดี ๆ รับช่วง Covid-19…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 8.30-10.40 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.20 – 16.30 น. คุณศรัณย์ ธรรมทักษิณ นักประชาสัมพันธ์ คุณวิชุภรณ์ นลินคันธกุล บรรณารักษ์ และคุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี นักเอกสารสนเทศ…อ่านต่อ

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดลจัด พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียม

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียม…อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการในห้วข้อการใช้ Google for Education และการใช้ App : Quizizz และ Kahoot

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. คณะทำงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา…อ่านต่อ

พิธีมอบโล่ และของที่ระลึกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้เกษียณอายุงาน และครบสัญญาจ้าง ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการกล่าวเปิดในพิธีมอบโล่ และของที่ระลึกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้เกษียณอายุงาน และครบสัญญาจ้าง ประจำปี 2563…อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X9 และโปรแกรม Turnitin

หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม EndNote และการใช้โปรแกรม Turnitin ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา รมวฉ 205 : โครงการวิจัยสำหรับฉุกเฉินการแพทย์ 1…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ เข้ารับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เข้ารับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12.00-18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการจดหมายเหตุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการจดหมายเหตุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Visit)

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณบดีจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณบดีจากสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.45 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 30 ปี…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ร่วมด้วยนักวิเทศสัมพันธ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ…อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ WebEx Meeting ณ ห้อง Mini theatre MU Cyber Club อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล …อ่านต่อ

วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 34 ปี

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 34 ปี…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าพบหน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยภาพลักษณ์องค์กร

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบคุณกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ และคุณปาณิสรา รามโยธิน หน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยภาพลักษณ์องค์กร เพื่อประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุและพิจารณาจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Big Garden Day สร้างสวนสวย Library Park ตามโครงการสวนมุมสวย ปี 5

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม Big Garden Day สร้างสวนสวย Library Park…อ่านต่อ

การบรรยายเรื่อง “แนวทางการรายงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการจัดอันดับ The impact rankings (SDGs)”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล…อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการออนไลน์ มหิดลรวมพลคนทำสื่อ กู้วิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 6 หัวข้อ “เมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน”

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤๅทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส…อ่านต่อ

1 2 3 4 16
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann