ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลยุติธรรม

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะข้าราชการศาลยุติธรรมและพนักงานราชการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ …อ่านต่อ

Mahidol Library The Roadshow 2020 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Mahidol Library The Roadshow 2020” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรใหม่ พร้อมผู้ประสานงานจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะบุคลากรใหม่ พร้อมผู้ประสานงานจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอเสนอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอเสนอตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”…อ่านต่อ

การบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบ EDS

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 15.00 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบ EDS”…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 – 15.30 น. คุณพรจิตต์ หมีงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ…อ่านต่อ

โครงการทำเพื่อหมอ สู้โควิด-19

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.30 – 16.00 น. คุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติ เชิญเป็นวิทยากร…อ่านต่อ

การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการใช้โปรแกรม Cisco Webex Meeting (WebEx) โปรแกรม Microsoft Teams และOffice 365 โปรแกรม Zoom Cloud Meeting…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบหน้ากาก face shield สำหรับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลพุทธมณฑล

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. คุณสุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปมอบหน้ากาก face shield…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำการฉีดพ่นสารชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซนภายในอาคาร

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยแอลกอฮอล์ ฉีดพ่นสารชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซนภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ แจกจ่ายแอลกอฮอล์ 70% แก่หน่วยงานและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้สำนักงานผู้อำนวยการดำเนินการจัดซื้อจัดหาแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 25 แกลลอน…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดซื้อและจัดเก็บ Alcohol 70% อย่างถูกต้อง โดยได้รับคำแนะนำจากศูนย์ COSHEM

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้สำนักงานผู้อำนวยการดำเนินการจัดซื้อจัดหาแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 25 แกลลอน…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์สมภพ บุตราช และอาจารย์วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อาจารย์สมภพ บุตราช จิตรกรผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดด้วยดินสมเด็จพระบรมราชชนกภายในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยมหิดลเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบสำลีชุบแอลกอฮอล์จาก บริษัทนีโอคอสเมด จำกัด

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ รับมอบสำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 1,000 แผง จากบริษัทนีโอคอสเมด จำกัด…อ่านต่อ</a

การอบรมการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook page) ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook page) ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ…อ่านต่อ

ครบรอบ 51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก…อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001/ISO 14001:2015)

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001/ISO 14001:2015)…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล : ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 (KKU Maker Green Festival 2020) วันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น…อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนำสมุดทำมือไปมอบให้แก่โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เปเปอร์เรนเจอร์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. คณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน…อ่านต่อ

กิจกรรม มาฆบูชา ณ น้ำทองสิกขาลัย

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 – 13.00 น. คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “มาฆบูชา ณ น้ำทองสิกขาลัย” เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา…อ่านต่อ

โครงการบรรยาย การสร้างมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบรรยาย การสร้างมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)…อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 – 12:00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563…อ่านต่อ

การอบรม Publishing 101: Tip and Tricks for Early Career Researchers

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for User ประจำปี 2563/1…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้แก่บุคลากร และจัดซื้อแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือเพื่อให้บริการ…อ่านต่อ

1 2 3 4 5 16
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann