หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ "HOW TO ทิ้ง" เพื่อเรา เพื่อโลก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการพันธกิจเพื่อสังคมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2- ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 482 คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเพื่อลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ผ่านฐานความรู้ 6 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 พาขยะกลับถัง
ฐานที 2 ECO-BRICKS อัดขยะพลาสติกใส่ขวด ทำ อิฐก่อสร้าง
ฐานที่ 3 กิจกรรมทิ้งให้ลงถัง
ฐานที่ 4 กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้ ด้านการจัดการขยะ
ฐานที่ 5 กิจกรรม RECYCLE BINGO
ฐานที่ 6 กิจกรรมรักษ์โลกด้วยมือเรา

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann