หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนำสมุดทำมือไปมอบให้แก่โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เปเปอร์เรนเจอร์

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าศึกษาดูงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนำสมุดทำมือไปมอบให้แก่โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เปเปอร์เรนเจอร์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. คณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืนของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) และเส้นทางกรีน “อยู่” ดี (สภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย) โดยมี คุณธวัชชัย คีรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะทำงานให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักสร้างสุขขององค์กร และสามารถเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงบ่ายได้นำสมุดทำมือที่ได้จากโครงการ Happy Heart : จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้อง จำนวน 360 เล่ม ไปมอบให้แก่โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เปเปอร์เรนเจอร์ ณ บ้านจิตอาสา มูลนิธีบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : ปัทมาภรณ์ แสงสว่าง

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann