การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ทฤษฎีและแนวทางการตีพิมพ์งานประจำให้เป็นงานวิจัย และการนำงานประจำไปประยุกต์สู่งานวิจัย ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และมีผู้เข้าร่วมการอบรบฯ ผ่าน Webex Meetings

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann