หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยมหิดลเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และประธานดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ให้เกียรติมาให้ข้อมูล และเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ และหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ

สามารถชมภาพบรรยากาศทาง MU IPTV

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann