Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ส่งมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด เดินทางไปมอบหนังสือจำนวน 1,400 เล่ม ที่นำเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Senayan เรียบร้อยแล้วให้ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งจัดขึ้นชั้นหนังสือของห้องสมุด ในโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Open Source : Senayan บันทึกข้อมูลและจัดหมวดหมู่หนังสือ เข้าฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการพันธกิจเพื่อสังคมของหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คณะครู และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสมุดโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann