Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

งานประชุมวิชาการออนไลน์ มหิดลรวมพลคนทำสื่อ กู้วิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 6 หัวข้อ “เมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน”

งานประชุมวิชาการออนไลน์ มหิดลรวมพลคนทำสื่อ กู้วิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 6 หัวข้อ “เมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน”

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤๅทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ และดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ มหิดลรวมพลคนทำสื่อ กู้วิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “เมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน” วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เเละการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อให้การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุค Social Distancing ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เเละได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจ โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาหัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัย” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤๅทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการ หอสมุดฯ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาเทคนิคและคุณภาพการสอนสำหรับอนาคต” ด้วย

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann