Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ OBS Studio สำหรับผลิตรายวิชาสอนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ OBS Studio สำหรับผลิตรายวิชาสอนออนไลน์

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ OBS Studio สำหรับผลิตรายวิชาสอนออนไลน์ โดยมี คุณพิมพิไร สุพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : ธวัชชัย  สิงห์ตาก้อง

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann