หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คุณชัยวัฒน์ น่าชม รองผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และบุคลากร จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการปรับปรุงกระบวนงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับงานบริการห้องสมุด ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย และกัญญ์ศิริ ฉันทศาสตร์ นักศึกษา MU Guide

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann