แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน โปรแกรม Turnitin

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน โปรแกรม Turnitin


คือ โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถขอใช้งานได้โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Turnitin is a plagiarism checker, which Mahidol University provide for Mahidol students, lecturers and staff. Please fill out and submit the registration form below.

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน โปรแกรม Turnitin | Turnitin Request Form


Quickstart guide

Faculty and Staff [ Click ]
Student [ Click ]

ติดต่อสอบถาม / Contact

คุณรติกร วรวุฒิ / คุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี
หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4300 / 4301 ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail : liclturnitin@gmail.com
Ms. Ratikorn Varavudhi / Ms. Mukkarin Klunpukdee
Central Library, Mahidol University Library and Knowledge Center
Tel. 0-2800-2680-9 ext. 4300 in official days and time or e-mail liclturnitin@gmail.com
You will respond the training by e-mail when we receive your information.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann