ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุดฯ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายศิรชีพ ขอนดอก และนายทวี มานะธำรง บรรณารักษ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทยและนานาชาติ) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ …อ่านต่อ

หอสมุดฯ ส่งมอบหนังสือให้แก่ ห้องสมุดครอบครัว มหิดลโมเดล รพ.สต.สาลวัน

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจากห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้เดินทางไปส่งมอบหนังสือให้แก่ “ห้องสมุดครอบครัว มหิดลโมเดล” ณ รพ.สต.สาลวัน ตามโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนศาลายา …อ่านต่อ

กิจกรรมส่งมอบหนังสือธรรมะจัดหมวดหมู่ จำนวน 4,015 เล่ม แก่ห้องสมุดชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย นางอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เดินทางไปมอบหนังสือธรรมะ ในกิจกรรมส่งมอบหนังสือธรรมะจัดหมวดหมู่จำนวน 4,015 เล่ม ในโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม …อ่านต่อ

อบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ด้วย Adobe Indesign”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ด้วย Adobe Indesign” ในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ฯ คุณมารุต คล่องแคล่ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และคุณสุรศักดิ์ นามนัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากร …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การนำทรัพยากรเข้าระบบคลังทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด (OER) และการอนุมัติเผยแพร่สู่สาธารณะ”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การนำทรัพยากรเข้าระบบคลังทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด (OER) และการอนุมัติเผยแพร่สู่สาธารณะ” …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “ถวายเทียนและผ้าจำนำพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในวันเข้าพรรษาด้วยการจัดกิจกรรม “ถวายเทียนและผ้าจำนำพรรษา” เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมเดินทางไปทำบุญ …อ่านต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล นำคณะผู้แทนจาก International University (Vietnam National University, Ho Chi Minh City) เยี่ยมชมหอสมุดฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.30 น. นางกัญจนพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนำคณะผู้แทนจาก International University (Vietnam National University, Ho Chi Minh City), Vietnam จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Professional Non-Linear Editing Techniques)”

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Professional Non-Linear Editing Techniques)”ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินผลงานในโครงการ MU Energy Awards 2017

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินผลงานและเยี่ยมชมสถานที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะ พร้อมทั้งร่วมพูดคุย สอบถาม กับทางคณะทำงานการจัดการพลังงาน หอสมุดและคลังความรู้ฯ…อ่านต่อ

1 14 15 16
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann