Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Reports

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Reports

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และ Journal Citation Reports ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webex Meetings ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Dju-Lyn CHNG ตำแหน่ง Solution Consultant, Southeast Asia บริษัท Web of Science Group เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : ก้องภพ ปิยสังคม

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann