การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X9 สำหรับผู้พิการทางสายตา วิทยาลัยราชสุดา

การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X9 สำหรับผู้พิการทางสายตา วิทยาลัยราชสุดา

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X9 สำหรับผู้พิการทางสายตา วิทยาลัยราชสุดา (อาจารย์ จำนวน 1 คน และนักศึกษา จำนวน 3 คน) ณ ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคุณวิชุภรณ์ นลินคันธกุล บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคุณประมวล คำมาก หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา และคุณธีรนุช ศิริพิพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีพื้นฐานความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann