การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการปฏิบัติงานลงรายการระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการปฏิบัติงานลงรายการระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21

วันที่ 16-17 มกราคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนการปฏิบัติงานลงรายการระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21” โดยมีคุณรัชนี กิตติรังสี หัวหน้าฝ่ายเทคนิคห้องสมุด คุณอภิชยาภา คูพะเนียด หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คุณอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร คุณธัญญาดา ดวงมณี หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คุณสุรศักดิ์ บุตรศรี บรรณารักษ์ และคุณสุดารัตน์ พบถาวร บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และทบทวนข้อตกลงในการทำรายการระเบียนบรรณานุกรม ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ของเครือข่าย MULINET ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann