หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 -12.00 น. คุณปรเมศวร์ รังษีสุริยันต์ นักวิเทศสัมพันธ์ คุณวนาพล แช่มสุขี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณพิมพิไร สุพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ และนักศึกษารายวิชา SCBE 153 COMP SCI RES & PRESENTATION ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 27 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann