อบรมเชิงปฏิบัติการในห้วข้อการใช้ Google for Education และการใช้ App : Quizizz และ Kahoot

อบรมเชิงปฏิบัติการในห้วข้อการใช้ Google for Education และการใช้ App : Quizizz และ Kahoot

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. คณะทำงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา ในห้วข้อการใช้ Google for Education และการใช้ App : Quizizz และ Kahoot เพื่อสร้างกิจกรรมคำถามและเกมส์การเรียนรู้สำหรับครูในกลุ่มโรงเรียนเขตพุทธมณฑล จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) โรงเรียนวัดสาลวัน และโรงเรียนวัดจินดาราม จำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ และคุณพิมพิไร สุพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันตามเป้าหมาย SDGs และเป็นการส่งเสริมให้ครูได้นำความรู้และทักษะไปใช้ในการยกระดับการเรียนการสอนต่อไป

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย, ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง และปัทมาภรณ์ แสงสว่าง

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann