หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดซื้อและจัดเก็บ Alcohol 70% อย่างถูกต้อง โดยได้รับคำแนะนำจากศูนย์ COSHEM

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดซื้อและจัดเก็บ Alcohol 70% อย่างถูกต้อง โดยได้รับคำแนะนำจากศูนย์ COSHEM

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดซื้อแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 25 แกลลอน (แกลลอนละ 18 ลิตร) สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวและฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้ทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิว และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ และคำแนะนำในการจัดเก็บแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยแนะนำให้เก็บรักษาแอลกอฮอล์ภายใต้อุณหภูมิห้องที่โปร่ง เย็น อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่เก็บในห้อง หรือ พื้นที่ปิด เก็บในภาชนะที่มิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และ ความชื้น และเก็บให้พ้นจากมือเด็กนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้อง ติดป้ายเตือนให้ชัดเจน เนิ่องจาก Ethanol หรือ Ethyl Alcohol เป็นสารอันตราย วัตถุไวไฟ ต้องใช้งานอย่างระมัดระวัง เตรียมถังดับเพลิงใกล้บริเวณพื้นที่เก็บแอลกอฮอล์ และหมั่นตรวจสอบสม่ำเสมอ

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ข้อมูล : จีรนุช / ประมุข
ภาพ : ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล และตะวัน พลชนะ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann