หอสมุดและคลังความรู้ฯ แจกจ่ายแอลกอฮอล์ 70% แก่หน่วยงานและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ แจกจ่ายแอลกอฮอล์ 70% แก่หน่วยงานและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจกจ่ายแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 13 แกลลอน ให้แก่หน่วยงาน ห้องสมุด และบุคลากร ใช้ทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิว และทรัพยากรสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIC-19) ดังหน่วยงานต่อไปนี้
1. หอสมุดกลาง
2. ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
3. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
4. ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
5. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
6. ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
7. ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)
8. ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
9. ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
10. ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา
11. งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
12. คณะพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 10 ลิตร)
13. บัณฑิตวิทยาลัย
14. วัดหทัยนเรศวร์ (ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล)
และในช่วงปิดให้บริการห้องสมุด หอสมุดกลาง ได้เช็ดทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ และหนังสือ ด้วยแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการของห้องสมุด

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, จีรนุช ธรณินทร์, พิชย ณ สงขลา และมนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann