หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักกษณ์ “ลานมหิดล”

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักกษณ์ “ลานมหิดล”

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00-9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล” จัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“ลานมหิดล” เป็นลานแท่นที่ประดิษฐานองค์ตราส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชบิดา) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย พระมหามงกุฎภายใต้จักรกับตรีศูล อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย “ม” ปิดผิวองค์ตราด้วยทองคำเปลวสีทองสวยงามสง่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ.2552 ได้มีการปรับปรุงยกฐานให้สูงขึ้น “ลานมหิดล” จึงได้อยู่คู่มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งโครงการปรับปรุงตราสัญลักษณ์พระนามพระราชบิดา ณ ลานมหิดล โดยเปิดรับบริจาค “แผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์ 96.5%” เพื่อใช้สำหรับปิดผิวองค์ตราสัญลักษณ์ จากบุคลากรชาวมหิดล โดยมียอดบริจาคแผ่นทองคำเปลว จำนวนทั้งสิ้น 10,267 แผ่น

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี  เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann