โครงการสำรวจเอกสารเพื่อทำลายของสำนักงานผู้อำนวยการ

โครงการสำรวจเอกสารเพื่อทำลายของสำนักงานผู้อำนวยการ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสำรวจเอกสารเพื่อทำลายของสำนักงานผู้อำนวยการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอัญชลี มาตะโก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ชำนาญการ หน่วยจัดเก็บและรักษาเอกสาร งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ หอสมุดและคลังความรู้ฯ มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ณ งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม : ( Thai / English )

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : ธวัชชัย  สิงห์ตาก้อง, มนตรี  เล้าหะชัย, กมลชนก ศรียศ และ กิริยา วรกัลยากุล

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann