หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเข้าเฝ้าและนำหนังสือไปถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 5 เล่ม ดังนี้ หนังสือเทิดพระนามมหิดล หนังสือบันทึกทรงบรรยายในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หนังสือความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือวันงาน...วันนี้ มหิดล ศาลายา หนังสือพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เข้าเฝ้ารับประทานแผ่นทองทรงจารและชนวนเพื่อนำไปประกอบพิธีเททองยอดเกศและองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ขนาดหน้าตัก 65 นิ้ว โดยมีต้นแบบในการจัดสร้างมาจากพระมหาลาภ พร้อมทั้งจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann