การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกบทความสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา จำนวน 17 คน เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มีความรู้ ทักษะและทราบเทคนิคการใช้ Turnitin ในการตรวจสอบการซ้ำของผลงานนักศึกษาก่อนตีพิมพ์ ป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ของผู้อื่น หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณประมวล คำมาก หัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา กล่าวเปิดการอบรมฯ หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ หัวหน้าหอสมุดกลาง และคุณวราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ขอขอบคุณภาพจากคุณสุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง วิทยาลัยราชสุดา

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann