การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม EndNote For MUMT – RT 2020 เพื่อการจัดการบรรณานุกรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม EndNote For MUMT – RT 2020 เพื่อการจัดการบรรณานุกรม

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ห้องสมุดวีกูล วีรานุวัตติ์  (ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม EndNote For MUMT – RT 2020 เพื่อการจัดการบรรณานุกรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 67 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคุณวิชุภรณ์  นลินคันธกุล บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคุณธัญญรัตน์  เทียนชัยเกิดศิลป์ บรรณารักษ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote และสามารถนำโปรแกรมฯ ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : ธัญญรัตน์  เทียนชัยเกิดศิลป์

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann