Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ สำหรับนำไปวิเคราะห์และนำเสนอบทสรุปจากผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์รายการวิทยุ ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม ( Thai / English )

ข่าว : นายคมสันต์ เดือนฉาย
ภาพ : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann